Ontsloten - Emiel Uytterhoeven

Ingehuldigd: 23 december 2000 (schenking AWW)

Plaats: Dorpskern Zwijndrecht 

Het kunstwerk

Het kunstwerk is uitgevoerd in duurzaam, roze hardgraniet en is 3,40 meter hoog. Het grondvlak bedraagt 90 x 90 cm. Het water wordt onzichtbaar omhoog gepompt.
De ruwe stenen zuil is opengebroken en toont zijn diepere inhoud: coconvormige elementen die hun geheim nog in zich dragen. De ware betekenis van ‘ontsloten’ krijgt hier zin: iets werd zichtbaar gemaakt, wat voorheen verborgen was. De toeschouwer kan zich enkel verbazen over dit plotselinge feit. Over een verdere evolutie kan hij slechts gissingen maken. De toevoeging van het element water – symbool voor leven in alle culturen en tijden – versterkt deze idee.
Het kunstwerk kwam tot stand naar aanleiding van een fonteinwedstrijd die de Antwerpse Waterwerken (AWW) organiseerde.

De kunstenaar

Emiel Uytterhoeven werd geboren in 1951. Hij volgde Hoger Kunstonderwijs en behaalde het diploma Monumentale Kunst. Verder volgde hij een praktische opleiding in marmer- en steenbewerking in de internationale studio Luigi Corsanini in Carrara (Italië) en de A.M.A.-studio in Marina di Carrara. Momenteel woont en werkt hij in Kalmthout.


Hij maakte studiereizen naar Spanje, Italië, Portugal, Hongarije en Finland, maar ook naar de Verenigde Staten en Japan. Hij was dan vooral actief in graniet- en marmergroeven.
Sinds de jaren ’80 neemt hij in binnen- en buitenland deel aan verschillende eenmans- en groepstentoonstellingen en aan beeldhouwsymposia.


Emiel Uytterhoeven sleepte ook heel wat prijzen in de wacht, zoals de 1ste prijs tijdens het Nationaal Steensymposium in Antwerpen in 1987, de 1ste prijs tijdens ‘Stone in the Galilee’ in Israël in 1992 en de prijs van de jury tijdens ‘International outdoor sculptures’ in Taiwan in 1995. Verder heeft hij heel wat werken in openbare en privé-collecties staan. Hij is ook actief als dichter.