Ontvangt je bedrijf het steunpakket voor zware energiekosten?

De Vlaamse Regering besliste om ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van een stopzetting van de productie of een faillissement.
Gepubliceerd op dinsdag 8 november 2022 11.15 u.