Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp landinrichtingsplan Zwijndrecht

Openbaar onderzoek van het landinrichtingsplan Zwijndrecht: van 1 tot en met 30 mei 2021.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft, in nauwe samenwerking met de gemeente, een landinrichtingsplan opgemaakt voor de open ruimte in onze gemeente. Open ruimte omvat vele thema’s die op het platteland een belangrijke rol spelen zoals landschap, natuur, landbouw, welzijn, stilte en rust, recreatie en toerisme, historisch erfgoed. Door de nabijheid van de haven en de geplande infrastructuurwerken wordt Zwijndrecht niet vaak in verband gebracht met ‘open ruimte’. Toch herbergt onze gemeente nog vele mooie plekken. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij wil de gemeente daarom investeren in de verhoging van de beleving ervan en in het behoud en de ontwikkeling.

Het landinrichtingsplan Zwijndrecht gaat over inrichtingsmaatregelen die de gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij zullen uitvoeren in het beschermd landschap de Defensieve dijk en omgeving, de Poldertuin en in de gebieden Smoutpot en Nieuwland.

De gemeente investeert in een tragewegennetwerk van Burcht tot Fort Sint-Marie. De wandelaar zal het landschap kunnen ontdekken langs bestaande en nieuw aan te leggen paden. Het tragewegennetwerk leidt de bezoeker zo naar de Halve Maan en de Defensieve dijk, één van de oudste militaire erfgoedrelicten van onze gemeente. De landschappelijke, ecologische en erfgoedwaarden van deze dijk worden hersteld en met sobere trappenconstructies wordt de dijk toegankelijker. Door een verbinding te creëren richting Beveren, fietsen of wandelen we over de E34 en steken we langs het Groot Rietveld op termijn door naar het Fort Sint-Marie. Aan de Trepelandstraat wordt er een nieuwe onthaalplek ontwikkeld, waar het goed is om even te pauzeren.

Het landinrichtingsplan investeert ook mee in het oplossen van lokale wateroverlast langs de Rotbeek in Smoutpot. Poelen, waterbuffering langs beken en grachten verhogen de natuurwaarden langs het tragewegennetwerk.

Voor de  open ruimte aansluitend aan het binnengebied van Zwijndrecht onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om van de boomgaard, het geboortebos en de begraafplaats een aantrekkelijk landschap te maken aansluitend op het landbouwgebied en het Vredesbos. Het Regionaal Landschap Schelde en Durme maakt een inrichtingsschets en zal in de periode 2021-2022 met omwonenden, verenigingen en gebruikers aan de slag gaan om ideeën uit te werken. Een samenwerking met VELT is opgestart omdat de gemeente wil inzetten op lokale voedselproductie.

Recreatie, waterbuffering, klimaatdoelstellingen en infrastructuurwerken maken aanspraak op de open ruimte in onze gemeente. De landbouwers in onze gemeente ervaren dat dagelijks. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij werd het Innovatiesteunpunt en Boerennatuur aangesteld om samen met de landbouwers en uitgaand van hun toekomstperspectieven de bakens uit te zetten voor een duurzame bedrijfsvoering en een gedeelde zorg voor de open ruimte. Dit moet resulteren in een ‘Voedsellandschap’, een multifunctioneel gebied waar recreant en landbouwer elkaar respectvol ontmoeten. 

De gemeente Zwijndrecht en de Vlaamse Landmaatschappij zullen de komende jaren sterk investeren in de kwaliteit van onze open ruimte. Wilt u meer weten over het landinrichtingsplan Zwijndrecht? De gemeente organiseert daarom een openbaar onderzoek van 1 tot en met 30 mei. Op 18 en 20 mei 2021 worden twee infomomenten georganiseerd in de Mouterij. De inwoners van Zwijndrecht krijgen dan de kans om vragen te stellen over het inrichtingsplan. Je kan één van deze infomomenten slechts bijwonen op afspraak. Je kan je aanmelden via mail op milieu@zwijndrecht.be of telefonisch bij de dienst Milieu via 03/250 49 00.

U kan dit ontwerp van landinrichtingsplan digitaal inkijken via het thema ‘Bekendmakingen’ op de gemeentelijke website. U kan het na afspraak ook komen inkijken in het gemeentehuis, Binnenplein 1.

U heeft tijdens de periode van het openbaar onderzoek de gelegenheid om uw advies en/of bemerkingen over de inhoud van het landinrichtingsplan bij het gemeentebestuur in te dienen. Dat kan per mail via milieu@zwijndrecht.be of per post naar:

College van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Meer info

www.zwijndrecht.be

www.vlm.be

Contactpersoon gemeente: Karel Boonen

Openbaar onderzoek van 1 tot en met 30 mei 2021

Infomoment op 18 mei 2021 van 12u00 tot 16u00

Infomoment op 20 mei 2021 van 18u00 tot 21u00

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).