Oosterweel: Antwerpsesteenweg tijdlang onderbroken

Door werken aan de brug langs de E17 zal de Antwerpsesteenweg afgesloten zijn voor alle verkeer van 8 juli (19 u.) tot 10 juli (22 u.) en van 21 juli (19 u.) tot 13 augustus (5 u.). Er is een aparte omleiding voorzien voor voertuigen en voor fietsers en voetgangers.

De werken aan de Antwerpsesteenweg zitten op schema. De uitvoering van de bruggenhoofden die de nieuwe brug zullen ondersteunen is reeds ver gevorderd.

In de volgende fase plaatst de aannemer liggers voor de brug en verstevigen we de vloerplaat van de bestaande tunnel. Om de omgevingsveiligheid te garanderen, zal de aannemer tijdens deze werken de Antwerpsesteenweg volledig afsluiten.

Van 8 tot 10 juli en van 21 juli tot 13 augustus

De Antwerpsesteenweg zal afgesloten zijn voor alle verkeer:

  • 3 dagen van 8 juli (19u00) tot 10 juli (22u00)
  • 3 weken van 21 juli (19u00) tot 13 augustus (05u00)

Deze onderbreking geldt voor alle weggebruikers: autoverkeer, fietsers en voetgangers. Begin juli komt er een aankondigingsbord ter plaatse.

Omleiding voorzien

Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de Hoefijzersingel, Pastoor Coplaan, Willem Elsschotstraat en de Albrecht Rodenbachstraat naar de Antwerpsesteenweg.

Voor het autoverkeer loopt de omleiding via de Hoefijzersingel, Pastoor Coplaan, Statiestraat, N70 en Constant Van Goeystraat naar de Antwerpsesteenweg.

Op bijgaand kaartje staan deze omleidingen aangeduid.

Nadien terug enkelrichting vanuit Burcht

Na deze fase is de rijrichting van de Antwerpsesteenweg terug enkelrichting van Burcht naar Zwijndrecht.

Meer info

linkeroever@oosterweelverbinding.be

www.oosterweelverbinding.be/linkeroever

Gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020 17.59 u.