Oosterweel: nieuwe fase werken Blancefloerlaan

De werken op de Blancefloerlaan gaan op maandag 24 augustus een volgende fase in. De werfzone schuift op naar de zuidkant. Zo kan de aannemer daar starten met de bouw van de toekomstige fietstunnel onder de Blancefloerlaan. Ook de spoorwerken wisselen van kant.

Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer, fietsers en het openbaar vervoer?

  • Vanaf maandag 24 augustus rijden fietsers in beide richtingen grotendeels over het nieuw aangelegde fietspad aan de noordzijde. De oversteekplaatsen bevinden zich aan Verbrandendijk en Mediahuis.
  • Eind augustus verschuift het autoverkeer na de rotonde over een tijdelijke rijbaan richting Linkeroever. In de rijrichting van Zwijndrecht verandert er niets. Bestemmingsverkeer naar de Dwarslaan blijft omrijden via Mediahuis.
  • Het tramverkeer verplaatst midden september naar het enkelspoor aan de noordkant. De halte Schep Vreugde blijft buiten dienst.

Nachtwerken en mogelijke geluidshinder in periode van 1 tot 25 september

  • De eerste week van september trilt de aannemer damwanden in gedurende enkele nachten. Deze werken kunnen geluidshinder veroorzaken. Ook eind september, vanaf 22 september worden er gelijkaardige werken uitgevoerd.
  • Vanaf 9 september rijdt de tram kort terug op dubbel spoor en past de aannemer ‘s nachts de spoorwissels aan. Deze aanpassingen kunnen enkel worden uitgevoerd bij de buitendienststelling van het tramverkeer. Daarna gaat het tramverkeer terug over één enkel spoor op de noordkant.
  • Vanaf de nacht van 15 op 16 september worden de zuidelijke tramsporen opgebroken. De aannemer zal deze opbraak uitvoeren in dubbele shiften, waardoor er tussen 5 en 23 uur mogelijk geluidshinder kan optreden.

Waarom deze werken?

Om de bereikbaarheid voor fietsers en openbaar vervoer in de toekomst optimaal te voorzien, voert de aannemer van de Oosterweelverbinding werken uit op de Blancefloerlaan ter hoogte van de brug over de R1.

Langs de R1, aan de kant van Zwijndrecht, ter hoogte van de Blancefloerlaan, zal de nieuwe verbindingsweg in de toekomst aansluiten op de P+R Linkeroever, een parkeergebouw voor 1500 wagens en 150 fietsen. De verbindingsweg wordt aangelegd om in de toekomst het bestemmingsverkeer beter te spreiden en sluipverkeer uit de woonkernen te bannen.

Meer info

Gepubliceerd op vrijdag 21 augustus 2020 12.24 u.