Openbaar onderzoek Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Op 7 juni 2024 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven’ in Beveren en Zwijndrecht, voorlopig vastgesteld. Je kan het plan inkijken en opmerkingen formuleren tijdens het openbaar onderzoek van 14/6/2024 t.e.m. 12/8/2024.

De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek.
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren.
Je kan het volledige plan inkijken:
• op de website grups.omgeving.vlaanderen.be/r/E34-west van het Vlaams Departement Omgeving,
• bij de gemeente Beveren,
• bij de gemeente Zwijndrecht.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 12 augustus 2024 via de website van het Vlaamse Departement Omgeving. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Beveren of Zwijndrecht of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 15 bus 550, 1210 Brussel

Infomarkt

Je bent welkom op de infomarkt op woensdag 19 juni 2024 van 15 tot 20 u. in het gemeentehuis van Beveren, Gravenplein 8, 9120 Beveren.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Schrijf je in via 02 553 38 00 of online via de website van
het Vlaamse Departement Omgeving.

Tijdens de infomarkt wordt het ontwerp-GRUP toegelicht en kun je vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2024 17.48 u.