Openbaar onderzoek landinrichtingsplan 1 tot en met 30 mei

Zwijndrecht en de Vlaamse Landmaatschappij willen de komende jaren sterk investeren in de kwaliteit van onze open ruimte. De gemeente organiseert een openbaar onderzoek voor het landinrichtingsplan van 1 tot en met 30 mei. Op 18 en 20 mei worden twee infomomenten georganiseerd in de Mouterij.

Je krijgt dan de kans om vragen te stellen over het inrichtingsplan. Je kunt één van deze infomomenten enkel bijwonen op afspraak. Meld je aan via mail op milieu@zwijndrecht.be of telefonisch bij de dienst Milieu via 03 250 49 00.

Openbaar onderzoek: Geef je mening

Je kunt het ontwerp van landinrichtingsplan vanaf 1 mei digitaal inkijken via deze link. Je kunt het plan ook na afspraak inkijken in het gemeentehuis, Binnenplein 1. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kun je je advies en/of bemerkingen over de inhoud van het landinrichtingsplan bij het gemeentebestuur indienen. Dat kan per mail via milieu@zwijndrecht.be of per post naar:
College van burgemeester en schepenen
Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

Landinrichtingsplan voor de openbare ruimte

Het landinrichtingsplan Zwijndrecht gaat over inrichtingsmaatregelen die de gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij zullen uitvoeren in het¬†beschermd landschap de Defensieve dijk en omgeving, de Poldertuin en in de gebieden Smoutpot en Nieuwland. Open ruimte omvat vele thema’s zoals landschap, natuur, landbouw, welzijn, stilte en rust, recreatie en toerisme, historisch erfgoed. Door de nabijheid van de haven en de geplande infrastructuurwerken wordt Zwijndrecht vaak niet in verband gebracht met ‘open ruimte’. Toch zijn er in onze gemeente nog vele mooie plekken. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij wil de gemeente daarom investeren in de verhoging van de beleving ervan en in het behoud en de ontwikkeling.

Trage wegen van Burcht tot Fort Sint-Marie

De gemeente investeert in een tragewegennetwerk van Burcht tot Fort Sint-Marie. De wandelaar zal het landschap kunnen ontdekken langs bestaande en nieuw aan te leggen paden. Het tragewegennetwerk leidt de bezoeker zo naar de Halve Maan en de Defensieve dijk, één van de oudste militaire erfgoedrestanten van onze gemeente. De landschappelijke, ecologische en erfgoedwaarden van deze dijk worden hersteld en via een sobere trappenconstructies wordt de dijk toegankelijker. Door een verbinding te creëren richting Beveren, fietsen of wandelen we over de E34 en steken we langs het Groot Rietveld op termijn door naar het Fort Sint-Marie. Aan de Trepelandstraat wordt er een nieuwe onthaalplek ontwikkeld, waar je rustig even kunt pauzeren.

Het landinrichtingsplan investeert ook mee in het oplossen van lokale wateroverlast langs de Rotbeek in Smoutpot. Poelen, waterbuffering langs beken en grachten verhogen de natuurwaarden langs het tragewegennetwerk.

Meer open ruimte in binnengebied Zwijndrecht

De gemeente onderzoekt verder de mogelijkheden om van de open ruimte van de boomgaard, het geboortebos en de begraafplaats,in het binnengebied van Zwijndrecht , een aantrekkelijk landschap te maken dat aansluit op het landbouwgebied en het Vredesbos. Het Regionaal Landschap Schelde en Durme maakt een inrichtingsschets en zal in de periode 2021-2022 met omwonenden, verenigingen en gebruikers aan de slag gaan om ideeën uit te werken. De gemeente heeft daarbij een samenwerking met VELT opgestart omdat de gemeente wil inzetten op lokale voedselproductie.

Voedsellandschap

Recreatie, waterbuffering, klimaatdoelstellingen en infrastructuurwerken hebben invloed op de open ruimte in onze gemeente. De landbouwers in onze gemeente ervaren dat dagelijks. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij werd het Innovatiesteunpunt en Boerennatuur aangesteld om samen met de landbouwers en uitgaand van hun toekomstperspectieven de lijnen uit te zetten voor een duurzame bedrijfsvoering en een gedeelde zorg voor de open ruimte. Dit moet resulteren in een ‘Voedsellandschap’, een multifunctioneel gebied waar recreant en landbouwer elkaar respectvol ontmoeten.

MEER INFO

www.vlm.be

Contactpersoon gemeente: Karel Boonen

Openbaar onderzoek van 1 tot en met 30 mei 2021

Infomoment op 18 mei 2021 van 12 tot 16 u. in Mouterij, John Tulpinckstraat 15

Infomoment op 20 mei 2021 van 18 tot 21 u. in Mouterij, John Tulpinckstraat 15

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021 9.25 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).