Openbaar onderzoek over de aanpak van PFAS tijdens de Oosterweelwerken

Lantis en Rinkoniên nemen stappen tegen de verspreiding van PFAS bij de werken op Linkeroever. Deze maatregelen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de commissie Grondverzet, gestuurd door Karl Vrancken. Ze nemen de acties op in bestaande omgevingsvergunningen zodat deze juridisch bindend zijn.

Om de Oosterweelwerken te realiseren, bood men in het verleden twee verschillende omgevingsvergunningen.

  • - Vergunning stedenbouwkundige aspecten voor Lantis (BAM)
  • - Vergunning uitvoering van de werf door Lantis (BAM) en Rinkoniên

De maatregelen gaan over het verhinderen van stof, voorwaarden bij grondverzet en monitoringplan voor grond- en oppervlaktewater. Afhankelijk van de vergunning is er een verschil in voorwaarden.

Meer informatie vind je in de documenten op het omgevingsloket. Deze blijven beschikbaar tot en met 18 januari 2022 zolang het openbaar onderzoek voor deze twee aanvragen in Zwijndrecht loopt.

De aanbevelingen van de commissie Grondverzet kan je nalezen via deze webpagina.

Wil je bezwaar indienen, dan kan je dit via de bovenstaande links naar het omgevingsloket of via mail naar ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be.

Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021 14.36 u.