Openbaar onderzoek Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kun je de ontwerpversie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het daarbij horende plan-milieueffectrapport (plan-MER) inkijken en opmerkingen geven. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het plan van 2001 wordt vervangen.

De provincie Antwerpen creëert ruimte

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte?

Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op.

Ontwerpversie en Ontwerplan MER

De ontwerpversie en ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht zijn klaar. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kun je het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.
Bekijk het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER

 • online (vanaf eind november)
 • ter plaatse in het provinciehuis en in elk gemeentehuis van de provincie Antwerpen.

Openbaar onderzoek

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  • in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen;
  • tijdens één van de infomarkten;
 • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

Infomoment

Er wordt ook een infomoment met infomarkt georganiseerd over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. je kunt vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kun je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.Je kunt zonder in te schrijven langskomen op volgende data telkens tussen 16.30 en 21 uur, :

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout
Gepubliceerd op vrijdag 25 november 2022 12.48 u.