Openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft het recht bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar.

Er zijn echter uitzonderingen. De meeste uitzonderingen bestaan om de privacy van anderen te beschermen. Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument, moet je dit schriftelijk aanvragen. Je kunt dit doen met dit formulier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).