Openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft het recht bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar.

Er zijn echter uitzonderingen. De meeste uitzonderingen bestaan om de privacy van anderen te beschermen. Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument, moet je dit schriftelijk aanvragen. Je kunt dit doen met dit formulier.