Openbare onderzoeken

Sommige omgevingsaanvragen (vergunningsaanvragen) moeten wettelijk onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Het doel van een openbaar onderzoek is de burger een kans te geven om opmerkingen en/of bezwaren te uiten tegen een omgevingsaanvraag.

Lopende openbare onderzoeken vind je onder bekendmakingen.

Voor wie ?

Iedereen mag, gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, het dossier inkijken. Er moet geen belang aangetoond worden.

Foto’s en/of duplicaten nemen is echter niet mogelijk.

Hoe aanvragen ?

Maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Meer info

Via het Omgevingsloket kun je lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers gedeeltelijk online bekijken.