Openbare onderzoeken

Sommige aanvragen zoals een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsaanvraag of een milieuvergunningsaanvraag dienen wettelijk te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Hierbij legt de bevoegde overheid het betrokken dossier ter inzage van belanghebbenden gedurende een vastgelegde periode. U kan tevens opmerkingen formuleren of bezwaren indienen.

Voor wie ?

Iedereen mag een dossier dat in openbaar onderzoek ligt, komen inkijken.

Voorwaarden

Je moet geen belang aantonen in een dossier inzage te nemen. Je mag evenwel geen foto ’s of fotokopieën nemen. We vragen om een afspraak te maken zodat wij de terinzagelegging vlot kunnen laten verlopen.

Hoe aanvragen ?

Je kan:

  • Telefonisch een afspraak maken via 0800 99 604 (gratis)
  • Online een afspraak maken via de afsprakenmodule
  • Aan de onthaalbalie van het administratief centrum een afspraak maken

 

Op het moment van jouw afspraak begeef je je naar het departement Grondgebiedzaken, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht, waar je zal verder geholpen worden.