Opgelet voor dubieuze websites die uittreksels strafregister aanbieden

De dienst burgerzaken en de FOD Justitie waarschuwen voor dubieuze websites die tegen forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Dit zijn illegale praktijken waarmee ze naast geld ook persoonlijke gegevens van u stelen.

Vraag een uittreksel uit het strafregister altijd rechtstreeks aan bij de dienst burgerzaken. Dit kan online via het e-loket of aan het loket op het gemeentehuis. Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 14.35 u.