Oprichting van een antennepost intrafamiliaal geweld in Zwijndrecht

Om geweld in gezinnen sneller aan te pakken, gaan parket, politie, justitiehuis, het OCMW en andere hulpverleningsorganisaties nog nauwer samenwerken. Vanaf 1 februari 2021 lanceert het Family Justice Center 'Veilig Thuis Antwerpen’ een antennepost intrafamiliaal geweld in Zwijndrecht.

Wat is een Family Justice Center?

In een Family Justice Center werken hulpverleningsdiensten samen met politie, justitie en parket en het lokaal bestuur. Alle expertise gebundeld onder 1 dak. Een persoon in nood hoeft zijn verhaal maar één keer te vertellen.

Het Family Justice Center streeft er naar om zijn aanbod dichter bij de mensen te brengen. Onder andere door een antennepost intrafamiliaal geweld op te richten in verschillende politiezones, waaronder in Zwijndrecht.

Voordelen zijn een nauwere samenwerking met parket, politie en het OCMW, sneller kunnen inspelen op vragen en noden en geen onnodige verplaatsing naar Antwerpen.

Een regisseur voor complexe dossiers 

De gemeentelijke diensten en de politie hebben al verschillende jaren te maken met een stijging van meldingen van intrafamiliaal geweld. Het is een problematiek die voorkomt in alle lagen van de bevolking: arm, rijk, allochtoon, Belg. Maatschappelijke werkers en politie doen wat ze kunnen, maar het zijn vaak complexe dossiers om tot een goed einde te brengen.

Het zijn dossiers waar veel problemen samen komen en veel diensten bij betrokken zijn. Er is nood aan een ‘regisseur’ die het complexe dossier vastneemt, ontrafelt zonder het geheel te verliezen en richting bepaalt.

Heeft deze antennepost een eigen locatie?

Het is een werking die ingepast wordt binnen de dienst welzijn in het gemeentehuis. Voor de burgers wijzigt er niets: zij kunnen zowel bij politie als bij de dienst welzijn terecht als er problemen zijn.

Wat doet de antennepost precies?

De antennepost houdt in dat de Family Justice Center-regisseur contact opneemt met gezinnen waar een politie-interventie plaatsvond. Ze reiken hen een helpende hand aan. Dat kan gaan over een luisterend oor, in contact brengen met lotgenoten, motiveren tot hulpverlening of het organiseren van overleg. Zij zijn de vaste contactpersoon voor deze gezinnen en zorgen voor continuïteit in de aanpak van het geweld en de onderliggende problemen.

Meer info

welzijn@zwijndrecht.be

03 250 18 40

Gepubliceerd op dinsdag 19 januari 2021 15.32 u.