Oproep professionele kunstenaars en artiesten

De cultuurdienst is bezig met het aanleggen van een zo volledig mogelijke inventaris van alle (semi-)professionele kunstenaars en artiesten van Zwijndrecht.

We weten dat deze lijst zeker nog niet volledig is, daarom deze warme oproep.
Ken je zelf iemand uit onze gemeente of ben jezelf iemand die op (semi-)professionele wijze
bezig is met kunst, laat het ons zeker weten. Kunst mag zeker geïnterpreteerd worden in de brede zin van het woord. Alle kunstdisciplines zijn welkom; Muziek, dans, woord, beeld, audiovisueel, multimedia, grafisch, literatuur, vormgeving, …

Gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2020 17.08 u.