Pas op voor cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit, niemand kan er omheen in deze tijden. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, stelt de politie een duidelijke stijging vast van het aantal feiten die je kunt plaatsen onder cybercriminaliteit. Doordat we meer aankopen online doen, zijn we kwetsbaarder voor cybercriminelen.

Wat is het?

Cybercriminaliteit is een overkoepelend begrip. Bijna elke vorm van cybercriminaliteit krijgt een eigen benaming: phishing, whaling, grooming, …, maar in feite is elk gepleegd misdrijf waarvoor een computer en/of een netwerk noodzakelijk is, een vorm van cybercriminaliteit.

Wat doet de lokale politie van Zwijndrecht?

Elke politiezone heeft een meerjarenplan waarin prioriteiten worden bepaald: het zonaal veiligheidsplan. In dit zonaal veiligheidsplan is cybercriminaliteit een aandachtspunt. De politie stelt een plan van aanpak op en bepaalt doelstellingen om cybermisdrijven te beheersen en terug te dringen. Cybercriminaliteit is een nationaal, of nog sterker, een internationaal probleem. De lokale politie van Zwijndrecht zet daarom voornamelijk in op preventie en het informeren van de bewoners van Zwijndrecht en Burcht.

Ben je zelf slachtoffer van cybercriminaliteit?

Als je slachtoffer bent geworden van cybercriminelen moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat ze geen toegang meer hebben tot gegevens, accounts of toestellen waarmee ze je schade kunnen aanbrengen. Dit doe je door bijvoorbeeld je bankkaart te blokkeren, wachtwoorden opnieuw in te stellen, … Vervolgens moet je aangifte doen bij de politie en indien nodig moet je ook een aangifte doen bij je bank of andere betrokken instanties (online accounts kunnen bijvoorbeeld gerapporteerd worden.)

Meer informatie over cybercriminaliteit in al zijn vormen kun je lezen op safeonweb.be.

Gepubliceerd op dinsdag 29 december 2020 18.06 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS