“Pauzeknop” voor bijkomende woongelegenheden eindigt op 1 oktober 2023

Door een lichte vertraging bij de definitieve vaststelling van het beleidskader “Leefbare woonkernen” wordt het tijdelijk beslissingskader die aanleiding geven tot bijkomende woongelegenheden aangehouden tot en met 1 oktober 2023.

Voorzichtig omspringen met nieuwe woonbouwprojecten

Deze “pauze” is nodig voor de opmaak van het nieuw beleidsplan Ruimte en de situatie rond PFAS. In deze periode springt het bestuur voorzichtig om met de lancering van nieuwe woningbouwprojecten.

Bouwheren en ontwikkelaars die bijkomende woningen willen realiseren en nog geen goedkeuring (preadvies of princiepsbeslissing) gekregen hebben moeten nog even geduld hebben.

Projecten die werden opgestart en een gunstig preadvies kregen vóór de inwerkingtreding van het tijdelijk beslissingskader, lopen gewoon verder.

Vragen?

Contacteer dienst Ruimtelijke Ordening via ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be.

Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023 15.49 u.