André Van de Vyver

Groen

Functie(s) & bevoegheden

 • College van burgemeester en schepenen

  burgemeester

  Algemeen beleid, politie, veiligheid, bevolking, burgerlijke stand, communicatie, participatie, mobiliteit en sport

 • Vast bureau OCMW

  voorzitter vast bureau OCMW
 • Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW

  raadslid
 • Gemeenteraad

  gemeenteraadslid