Veerle Beernaert

Groen

Functie(s) & bevoegheden

 • Bijzonder comité sociale dienst

  voorzitter
 • Vast bureau OCMW

  lid vast bureau OCMW
 • Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW

  raadslid
 • Gemeenteraad

  gemeenteraadslid
 • College van burgemeester en schepenen

  vijfde schepen

  Armoedebestrijding, woonbeleid en mondiaal beleid