Steven Vervaet

Groen

Functie(s) & bevoegheden

 • College van burgemeester en schepenen

  eerste schepen

  Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, duurzaamheid, dierenwelzijn en afvalbeleid

 • Vast bureau OCMW

  lid vast bureau OCMW
 • Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW

  raadslid
 • Gemeenteraad

  gemeenteraadslid