Ilse  Weynants

Functie(s) & bevoegheden

 • Vast bureau OCMW

  algemeen directeur
 • Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW

  algemeen directeur
 • Gemeenteraad

  algemeen directeur
 • College van burgemeester en schepenen

  algemeen directeur

  De algemeen directeur vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. In het gemeentelijke jargon spreekt men van notulen. Zij staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

  Als hoofd van het personeel co├Ârdineert zij de gemeentelijke diensten. Zij is ook voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente.