Ilse  Weynants

Functie(s) & bevoegheden

 • Vast bureau OCMW

  algemeen directeur
 • Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW

  algemeen directeur
 • Gemeenteraad

  algemeen directeur
 • College van burgemeester en schepenen

  algemeen directeur

  De algemeen directeur vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. In het gemeentelijke jargon spreekt men van notulen. Zij staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

  Als hoofd van het personeel coördineert zij de gemeentelijke diensten. Zij is ook voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).