PFAS-ombudsteam gestart voor communicatie over sanering van tuinen en percelen

Inwoners en grondgebruikers die met vragen zitten over de saneringsplannen voor hun tuin of perceel, kunnen terecht bij het PFAS-ombudsteam.

Dit team bestaat uit twee voltijdse en een halftijdse medewerker, die betaald worden door 3M Belgium.

Veel vragen

Om de historische bodemverontreiniging met PFAS aan te pakken is er een bodemsaneringsproject goedgekeurd voor woon- en landbouwgrond ten zuiden van 3M (zone 1A). In die zone moet de bovenste laag van onverharde grond vervangen worden door propere grond, wat bij inwoners en grondgebruikers veel vragen oproept.

Daarom is er nu een ombudsteam opgericht dat voor de communicatie zal zorgen met alle betrokkenen. Hiervoor sloegen de gemeente, 3M Belgium en de intercommunales IGEMO en Interwaas de handen in elkaar. Het team blijft aan de slag zolang de saneringen duren.

Saneringsproject in Willebroek

De werknemers van het PFAS-ombudsteam werken autonoom en moeten de belangen verdedigen van alle betrokkenen in de getroffen zone. 3M Belgium financiert de volledige werking van het team. De gemeente schreef een vacature uit, kreeg verschillende kandidaturen en koos uiteindelijk voor het aanbod van IGEMO. 

IGEMO is een regionaal samenwerkingsverband in de regio Rivierenland. Een team met ervaring, want zij waren ook betrokken bij het saneringsproject op site De Naeyer in Willebroek.

Goede werking garanderen 

Het PFAS-ombudsteam werkt autonoom vindt het essentieel dat iedereen binnen de saneringszone voldoende en juist geïnformeerd wordt. Het aantal medewerkers kan variëren naargelang de behoefte, zolang een goede werking gegarandeerd blijft. 

Eerste schop in de grond

Volgens de huidige planning start het saneringsproject op 1 mei, maar wanneer de eerste schop effectief in de grond gaat is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is dat iets voor dit najaar, of voor het voorjaar van 2024.

Hoe bereik je het PFAS-ombudsteam?

  • Telefonisch: 015/28 65 82 of 0471/20 43 43 (maandag tot vrijdag van 9 - 17 u.) 

  • E-mail: PFASombudsdienst@igemo.be

  • Fysiek overleg (na telefonische afspraak): dinsdag van 16 - 19.30 u.

Gepubliceerd op vrijdag 10 februari 2023 11.07 u.