PFOS-problematiek op Zwijndrechts grondgebied

De gemeente laat momenteel onderzoeken of het landbouwgebied ten Zuiden van de E34 verhoogde concentraties van PFOS bevat. Het gemeenbestuur neemt deze situatie zeer ernstig en is in gesprek met alle betrokkenen: het bedrijf 3M, de Vlaamse toezichthouder OVAM en Lantis.

PFOS is een chemische verbinding met een aantal nuttige eigenschappen: ze is onder meer waterafstotend en bestand tegen zeer hoge temperaturen. Daartegenover staat dat PFOS in hogere concentraties het milieu aantast en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Bovendien is ze moeilijk afbreekbaar. In lage concentraties is PFOS alomtegenwoordig in het leefmilieu en in de voedselketen.

De productie van PFOS door chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht werd stopgezet in 2002, maar laat tot vandaag sporen na in bodem en grondwater. Momenteel is er veel onduidelijkheid over de toereikendheid van de Vlaamse PFOS-richtwaarden, over de ernst van de verontreiniging, en over de mogelijke gevolgen. Daarom neemt het gemeentebestuur dit zeer ernstig.

De Oosterweelwerken hebben de Vlaamse overheid met de neus op de feiten gedrukt. Er moet immers immens veel grond worden verplaatst die in bepaalde gevallen verontreinigd is. Dat moet op een veilige manier gebeuren, en grondverzet mag niet leiden tot een verspreiding van PFOS. Een deugdelijk normenkader dringt zich dus op. Risicobewaking in functie van de lokale volksgezondheid moet absoluut prioritair zijn.

Nieuw beschrijvend bodemonderzoek

Het gemeenbestuur maakt zich zorgen over de situatie en is in gesprek met alle betrokkenen: het bedrijf 3M, de Vlaamse toezichthouder OVAM en Lantis. Als bouwheer van de Oosterweelverbinding engageert Lantis zich om de voorzorgsmaatregelen die OVAM oplegt, strikt na te leven. Het gemeentebestuur dringt er tevens op aan dat er voor de geplande geluidsbermen op ons grondgebied geen PFOS-houdende grond wordt gebruikt. 3M organiseert een nieuw beschrijvend bodemonderzoek en is de gemeente nog veel antwoorden verschuldigd. De OVAM op haar beurt zal zich moeten beraden over de verstrenging van haar richtlijnenkader. Het gemeentebestuur laat dit pas los wanneer duidelijk wordt wat het echte risico voor de Zwijndrechtse bevolking is, en als hieraan voldoende opvolging gegeven is.

Wat nu telt, is de gezondheid van onze (huidige en toekomstige) inwoners, de bedrijfszekerheid voor onze land- en tuinbouwers als voedselproducent, en de indamming van elk risico op verdere verspreiding van PFOS. Het gemeentebestuur doet het nodige om deze waarborgen en transparante informatie te verkrijgen, en zal te gepasten tijde over verdere ontwikkelingen communiceren naar de Zwijndrechtse bevolking toe.

Gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021 9.48 u.