PFOS: wat zijn de volgende stappen?

De voorbije maanden was het stil rond PFOS in onze gemeente, maar achter de schermen werken we verder aan een oplossing. Onder toezicht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt een team van bodemdeskundigen de PFOS-verontreiniging door chemiebedrijf 3M.

In een eerste fase ligt de focus op risicoblootstelling aan PFOS door bodemgebruik onder de expresweg, waar onze woon-, landbouw- en recreatiegebieden liggen. Op basis daarvan zal de komende maanden een bodemsaneringsproject worden opgemaakt.

Het gemeentebestuur ziet van nabij toe op dit onderzoek. Waar vandaag ingrijpende no regret-maatregelen gelden, streven we in de toekomst opnieuw naar een onbeperkt en onbezorgd gebruik van percelen. Hiervoor zijn op sommige plaatsen ingrepen op het terrein nodig. Het gemeentebestuur vraagt het vertrouwen van de bevolking om dit traject mee in goede banen te leiden.

(Moes)tuinen onderzocht

De gemeente zelf liet in februari nog 109 (moes)tuinen onderzoeken. De resultaten bevestigen de tendens van een duidelijke problematiek nabij 3M naar achtergrondwaarden in Burcht. De resultaten zullen in de loop van volgende week aan de betrokkenen worden bezorgd.

Gezondheidsonderzoek

Naast het bodemonderzoek staan er nog twee gezondheidsonderzoeken op de planning. Het aangekondigde grootschalige bloedonderzoek bij 70.000 mensen binnen de 5 km rond 3M wordt momenteel door de Vlaamse overheid voorbereid. Dit onderzoek zal alvast niet nog voor de zomer kunnen starten.

Daarnaast komt er nog een diepgaande humane biomonitoringstudie bij zo’n 300 jongeren. Die moet de blootstellingsroutes en gezondheidseffecten van PFOS in de omgeving van de 3M-fabriek in kaart brengen.

MEER INFO

Gepubliceerd op vrijdag 4 maart 2022 11.53 u.