Phoenix - Etienne Desmet

Ingehuldigd: 7 november 2010

Plaats: Windeweeg

Het kunstwerk

Phoenix kende zijn oorsprong medio jaren '70 en beantwoordt aan de kenmerkende stijl van de kunstenaar, in elkaar vloeiende elementen die op elkaar ingrijpen en vormen die een metamorfose ondergaan. Ook kan de toeschouwer niet ontsnappen aan het zinnenprikkelende, in dit geval haast fallische aspect van het werk.

De feniks gaat als mythologisch wezen terug tot de Perzische, Griekse en zelfs Chinese cultuur en heeft zich van daaruit verspreid over zowat de hele wereld. Deze mythologische vogel heeft een sterke link met het oerelement vuur, vermits het op het einde van zijn 500 jaren durende leven een nest bouwt van takken en kruiden waarin het zich nestelt. Vogel en nest ontvlammen spontaan en uit de assen wordt een nieuwe feniks. Deze zich herhalende levenscyclus verwijst in verschillende culturen naar de idee van vruchtbaarheid, de natuur en onsterfelijkheid.

De kunstenaar

Etienne Desmet werd geboren in 1943 als zoon van een modelmaker. In 1959 overhaalt hij zijn ouders om hem in te schrijven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, waar hij bevriend geraakt met Pjeroo Roobjee en les krijgt van Bert Servaes, Robert Heylbroeck en Berten Coolens. Van hen leert hij het metier van de beeldhouwer en de technische vaardigheden om met verschillende materialen te werken. Hij studeert ook aan het Nationaal Hoger Instituut van Antwerpen, onder de leiding van Mark Macken.

De combinatie van gesloten en dierlijke vormen, losse elementen die in elkaar sluiten en de groter wordende kennis en appreciatie van moderne kunst (in het bijzonder van zijn leeftijdsgenoot Jean-Paul Laenen die zich toespitst op grote, architecturale constructies), het zijn elementen die we terugvinden in zijn bekroonde werk "Genesis" uit 1969 en zal zijn latere stijl sterk typeren.

Drie grote pijlers lopen als een rode draad door het oeuvre van Etienne Desmet: symbolische inhoud, esthetische vormgeving en materiaalkennis. Desmet laat zich inspireren door vruchten als een appel of een peer, die hij vervolgens uitvergroot. 


Niet zelden hebben zijn uitbeeldingen een sterke erotische symboliek. Bezoekers van het beeldenpark van het Middelheimmuseum kennen wellicht “De Familie Desmet in de hemel”, waarbij opnieuw verschillende vormen, die van vruchten en het menselijk lichamen, hun eigen grenzen overstijgen en in elkaar doorvloeien tot een groter geheel met een sterke sensuele aantrekkingskracht.