Planning werken Polderstraat augustus en september

Vanaf maandag 8 augustus starten er wegen- en rioleringswerken in de Polderstraat tussen N70 en Molenstraat. Check de planning voor de werken in augustus en september.

Augustus

Fluvius start op maandag 8 augustus met het wegnemen van de oude leidingen in de Polderstraat. Dit aan beide zijden van de straat vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de N70. De werken duren vermoedelijk tot begin september.

September

De aannemer start op maandag 5 september met de wegen- en rioleringswerkenv anaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de N70.

De aannemer voert volgende werken uit:

 • de opbraak van de verharding
 • de opbraak van de oude rioleringsbuis
 • het plaatsen van de nieuwe rioleringsbuizen
 • het leggen van steenslag
 • het plaatsen van straatkolken, putdeksels, greppels, ...
 • het uitvoeren van klinkerwerken
 • groenaanplant
 • het leggen van de asfaltverharding

De aannemer verzekerde ons dat deze werken zullen voltooid zijn op donderdag 1 december 2022.

Hang de tekening van de rioolaansluiting voor je raam

De aannemer van Fluvius zal een brief bezorgen met de vraag om via een tekening de
rioolaansluiting weer te geven en deze tekening voor je raam te hangen. Graag deze laten
hangen tot het einde van de werken (donderdag 1 december) zodat de aannemer van de
wegenwerken deze informatie kan zien.

Verkeersmaatregelen

 • Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Polderstraat tussen het
  kruispunt met de Molenstraat en de N70.
 • Tijdens de werken van Fluvius blijven de woningen bereikbaar.
 • Tijdens de uitvoering van de rioleringswerken is de bereikbaarheid van de woningen met een voertuig niet gegarandeerd.
 • In de Suikerdijkstraat is toegankelijk voor verkeer in beide richtingen.
Gepubliceerd op maandag 8 augustus 2022 10.07 u.