Politiebesluit: bezit, vervoer en uitstallen vuurwerk verboden.

Als bijlage kan u de politieverordening van de gouverneur over vuurwerk terugvinden. Deze verordening bepaalt onder meer dat het zichtbaar particulier bezit, het vervoer, uitstallen en voorbereidende handelingen voor het ontsteken, knallen of oplaten ervan verboden is tot en met 15 januari 2021.

Voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het dus verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten in de openbare ruimte of wanneer de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte.

Meer info

Lees alle details in het politiebesluit in bijlage.

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020 15.26 u.