Premie aanleggen geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. U kunt een premie aanvragen voor het aanleggen van een geveltuin.

Voorwaarden

Neemt u een deel van het voetpad in, dan moet u een toelating hebben om de geveltuin aan te leggen.

Procedure

De premie wordt toegekend nà voorlegging van een factuur op naam van de persoon aan wie de toelating voor het geveltuintje werd verleend. En dit binnen de zes maanden nà de laatste factuurdatum.

Regelgeving in de gemeente Zwijndrecht

De premie wordt vastgesteld op 50% van de aankoop- en plaatsingsprijs (incl. btw) van het geveltuintje met een max. van 125,00 euro per aanvrager.