Subsidie geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. U kunt een premie aanvragen voor het aanleggen van een geveltuin.

Voorwaarden

Neemt u een deel van het voetpad in, dan moet u een toelating hebben om de geveltuin aan te leggen.

Procedure

Het aanvraagformulier kan je op deze pagina downloaden.

De milieudienst beoordeelt de aanvraag en adviseert het college.

Regelgeving in de gemeente Zwijndrecht

De premie wordt vastgesteld op 50% van de aankoop- en plaatsingsprijs (incl. btw) van het geveltuintje met een max. van 125,00 euro per aanvrager.