Mantelzorgpremie

De gemeente Zwijndrecht betaalt een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is.

Voor wie ?

Voor personen die instaan voor de zorg van een zorgbehoevende inwoner van Zwijndrecht.

De persoon staat vrijwillig en onbetaald in voor deze zorg.

Voorwaarden

De zorgbehoevende persoon is in Zwijndrecht gedomicilieerd en woont in een thuisomgeving. Dit wil zeggen dat je in je eigen huis woont, maar je kunt ook in de woning van jouw mantelzorger wonen.

De zorgbehoevende kan maximum één mantelzorger aanduiden.

De zorgbehoevende voldoet aan één van volgende medische voorwaarden

  • een uitkering van de Vlaamse zorgverzekering (zorgbudget 130 euro/maand)
  • ofwel minimum C in de Katz-schaal
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zaken met minstens 12 punten
  • ofwel een attest van BelRai met een score:
    - 12/30 voor de hele BelRai Screener;
    - of 5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld)
    - of 3 óf 4/6 op de module Cognitie

De mantelzorger is meerderjarig en zelf niet zorgbehoevend. Hij of zij werkt op vrijwillige basis. Dit wil zeggen er er geen vergoeding wordt gegeven voor de zorg. De mantelzorger moet niet in Zwijndrecht wonen.

Hoe aanvragen ?

Bezorg ons het ingevuld aanvraagformulier en het bewijs van zorgbehoevendheid.

De premie wordt toegekend vanaf de maand volgend op de datum van aanvraag.

De premie wordt 2 keer per jaar uitbetaald: in juli (voor de periode januari - juni) en in januari (voor de periode juli - december).

Bedrag

 Maximum 600 euro / jaar (50 euro per maand).

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier en bewijs van zorgbehoevendheid

Meer info

De gemeentelijke mantelzorgpremie is cumuleerbaar met de gemeentelijke premie thuisverzorging inwonende ouder of grootouder en de gemeentelijke sociaalpedagogische toelage.