Mantelzorgpremie

De gemeente Zwijndrecht betaalt een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is.

Voor wie ?

Voor personen die instaan voor de zorg van een zorgbehoevende inwoner van Zwijndrecht.

De persoon staat vrijwillig en onbetaald in voor deze zorg.

Voorwaarden

De zorgbehoevende persoon is in Zwijndrecht gedomicilieerd en woont in een thuisomgeving. Dit wil zeggen dat je in je eigen huis woont, maar je kan ook in de woning van jouw mantelzorger wonen.

De zorgbehoevende kan maximum twee mantelzorgers aanduiden.

De zorgbehoevende voldoet aan één van volgende medische voorwaarden

  • een uitkering van de Vlaamse zorgverzekering
  • ofwel minimum C in de Katz-schaal
  • ofwel minimum 30 punten in de BEL-profielschaal
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zaken met minstens 12 punten
     

De mantelzorger is meerderjarig en zelf niet zorgbehoevend. Hij of zij werkt op vrijwillige basis. Dit wil zeggen er er geen vergoeding wordt gegeven voor de zorg. De mantelzorger moet niet in Zwijndrecht wonen.

Hoe aanvragen ?

Bezorg ons het ingevuld aanvraagformulier en het bewijs van zorgbehoevendheid.

De premie wordt toegekend vanaf de maand volgend op de datum van aanvraag.

De premie wordt 1 keer per jaar uitbetaald.

Bedrag

 Maximum 180 euro per jaar per mantelzorger (15 euro per maand).

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier en bewijs van zorgbehoevendheid