Premie thuisverzorging inwonende ouder of grootouder

Inwoners van Zwijndrecht die thuis een hulpbehoevende, mindervermogende inwonende ouder of grootouder verzorgen, kunnen bij de gemeente een toelage aanvragen.

Voor wie ?

Voor kinderen of kleinkinderen die samenwonen met hun zorgbehoevende ouders of grootouders.

Voorwaarden

De ouder of grootouder is minstens 70 jaar en woont bij kinderen of kleinkinderen in Zwijndrecht.

De ouder of grootouder heeft recht op de premie van de Vlaamse Zorgverzekering en heeft een inkomen dat niet hoger is dan anderhalve keer het verhoogd basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen.

Bedrag

De premie bedraagt € 100 per maand voor één ouder of grootouder en € 150 per maand als beide ouders of grootouders worden verzorgd.

Wat meebrengen?

Een bewijs dat de bejaarde een premie heeft van de Vlaamse Zorgverzekering

Recentste aanslagbiljet van de persoon die verzorgd wordt