Aanvraag stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een document dat de koper van een onroerend goed meer informatie geeft over een perceel, gelegen in het Vlaams Gewest. Stedenbouwkundige inlichtingen die je hebt gekregen die niet op papier staan, hebben geen juridische waarde. Vraag altijd een stedenbouwkundig attest aan voor meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van de geldigheid van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van belangrijke wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplichte adviezen of bezwaren en opmerkingen die tijdens een openbaar onderzoek geformuleerd zijn, geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door duidelijke materiële fouten

Opgelet!

Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Voorwaarden

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Hoe aanvragen ?

Download het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en maak een afspraak via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Reglement

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Wat meebrengen?

Het aanvraagformulier
Het schetsontwerp