Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Laarstraat 174

Referentie omgevingsloket: OMV_2019002071
Referentie gemeente: 2019/00015
Inrichtingsnummer:  
Project: Bouwen van een veranda + twee woongelegenheden naar 1 woongelegenheid
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Laarstraat 174 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 863G

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Robby Vaerewijck, Laarstraat 174 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een veranda + twee woongelegenheden naar 1 woongelegenheid.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: .

De aanvraag ligt van 1/03/2019 tot en met 30/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604