Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 30

Referentie omgevingsloket: OMV_2018152623
Referentie gemeente: 2019/00029
Projectnaam omgevingsloket: DEME parkeergebouw + kantoor
Projectnaam gemeente: DEME parkeergebouw + kantoor
Ligging: Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie G, perceel 19L, 19M, 19Nsectie H, perceel 1350F, 1372L, 1372P

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door , Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie G, perceel 19L, 19M, 19Nsectie H, perceel 1350F, 1372L, 1372P.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen / de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: DEME parkeergebouw + kantoor.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

, 12.1.1.a, 12.2.1, 12.3.2, 15.1.1, 15.2, 16.3.1.2, 17.1.1.1, 17.1.2.1.3, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.2.a, 17.3.4.1.a, 17.3.6.1.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.2, 17.4, 29.5.2.1.a, 29.5.5.1.a, 3.6.3.1.b, 31.1.1.a, 36.4, 43.1.2.a, 53.6.2, 6.4.1, 6.5.3

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/03/2019 tot en met 5/04/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 5/04/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

tel: 0800/99 604