Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2019040912
Referentie gemeente: 2019/00077
Projectnaam omgevingsloket: Beveiligingsberm 3M
Projectnaam gemeente: Beveiligingsberm 3M
Ligging: Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 454D, 454F, 456A2, 456B2, 456D2, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456R, 456T, 456Y, 467E, 496C, 496D, 496E, 502C, 775P, 779E, 784B

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 454D, 454F, 456A2, 456B2, 456D2, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456R, 456T, 456Y, 467E, 496C, 496D, 496E, 502C, 775P, 779E, 784B.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp : de aanleg van een beveiligingsberm.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/05/2019 tot en met 15/06/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 15/06/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03/250 48 00