Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad een huishoudelijk reglement dient vast te stellen met aanvullende maatregelen over de werking van de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement gemeenteraad werd vastgesteld op 24 januari 2019 en werd aangepast in de gemeenteraad van 29 augustus 2019 en 27 augustus 2020.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 27 augustus 2020

datum van bekendmaking: 1 september 2020

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).