B: Begrotingswijziging 2/2019 - Begroting 2020 Lokale Politie

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2019 volgende dossiers heeft goedgekeurd:

Lokale Politie – begrotingswijziging 2/2019

Lokale Politie - begroting 2020.

Deze dossiers zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en liggen ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 oktober 2019.