Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind, niet in de woonplaats. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Hoe aanvragen ?

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling hebt u vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet, want u kunt hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen 
  • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Kostprijs

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Reglement

Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest van de geneesheer of de vroedvrouw
  • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt
  • het formulier keuze familienaam

Personen die niet de Belgische nationaliteit hebben, maken best een afspraak voor bijkomende inlichtingen.