Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

De gemeente heft een retributie op werken aan permanente nutsvoorzieningen (o.a. elektriciteit, gas, water, telecomunicatie...) op gemeentelijk openbaar domein. 

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad (en college)

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 (17 december 2019)

Datum van bekendmaking: 27 november 2019 (18 december 2019)

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het retributiereglement vind je hier.