Retributiereglement drankprijzen OC 't Waaigat

De gemeente heft een retributie op de dranken die geschonken worden in het OC 't Waaigat. Er zijn tarieven voor verkoopprijs aan de bar en tarieven bij verhuur van de zaal aan gebruikers.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 

Datum van bekendmaking: 27 november 2019

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het retributiereglement vind je hier.