Retributiereglement voor de uitvoering van werken voor derden

Het gebeurt dat de gemeente op vraag van particulieren of van bedrijven, of op bevel van de burgemeester werken uitvoert. De kosten die hiermee gepaard gaan worden aangerekend aan de aanvrager van de werken. De bedragen staan vermeld in het retributiereglement.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad 

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 

Datum van bekendmaking: 27 november 2019

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Orgaan van goedkeuring tariefwijziging: college van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring: 25 augustus 2020

Datum van bekendmaking: 26 augustus 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Het gecoördineerde retributiereglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).