Retributiereglement voor de uitvoering van werken voor derden

Het gebeurt dat de gemeente op vraag van particulieren of van bedrijven, of op bevel van de burgemeester werken uitvoert. De kosten die hiermee gepaard gaan worden aangerekend aan de aanvrager van de werken. De bedragen staan vermeld in het retributiereglement.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad 

Datum van goedkeuring: 21 november 2019 

Datum van bekendmaking: 27 november 2019

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Orgaan van goedkeuring tariefwijziging: college van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring: 25 augustus 2020

Datum van bekendmaking: 26 augustus 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Het gecoördineerde retributiereglement vind je hier.