Toelagereglement aankoop en plaatsing van fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen

De gemeente geeft een toelage voor de plaatsing van fotovoltaïsche en thermische panelen in woningen en ambachtelijke bedrijfsgebouwen. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de Milieudienst.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.