Toelagereglement voor de aanleg van groendaken

De gemeente geeft een toelage voor de aanleg van een groendak op een woning of een bijgebouw bij een woning op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. Dit geldt zowel voor extensieve groendaken (groendak met lage begroeiing met vetplanten, mossen en kruiden), als voor intensieve groendaken (groendak waarop planten, struiken en/of bomen geplant zijn).

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).