Toelagereglement voor de aanleg van groendaken

De gemeente geeft een toelage voor de aanleg van een groendak op een woning of een bijgebouw bij een woning op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. Dit geldt zowel voor extensieve groendaken (groendak met lage begroeiing met vetplanten, mossen en kruiden), als voor intensieve groendaken (groendak waarop planten, struiken en/of bomen geplant zijn).

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.