Toelagereglement geveltuintjes

De gemeente geeft een toelage voor de aanleg van een geveltuintje voor een woning zonder voortuin op het grondgebied van Zwijndrecht.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.