Toelagereglement bouw individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) bij particuliere woningen

De gemeente geeft een toelage voor de bouw van een individuele waterzuiveringsinstallatie bij particuliere woningen. Deze subsidie geldt echter enkel voor woningen die niet aangesloten zijn op de openbare riolering, en die volgens het zoneringsplan van Zwijndrecht in een rode zone gelegen zijn.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.