Toelagereglement ter ondersteuning van de mantelzorger

De gemeente kent een mantelzorgtoelage toe aan de mantelzorgers die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van een zorgbehoevende inwoner van Zwijndrecht.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring:19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020


Het toelagereglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).