Toelagereglement bevordering van het kernversterkend detailhandelsbeleid

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, verleent het gemeentebestuur een toelage om de detailhandel binnen het kernwinkelgebied en het stimuleringsgebied te concentreren, te stimuleren en te activeren.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 26 november 2020

Datum van bekendmaking: 1 december 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Lees er meer over in het reglement.