Toelagereglement bevordering van het kernversterkend detailhandelsbeleid

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, verleent het gemeentebestuur een toelage om de detailhandel binnen het kernwinkelgebied en het stimuleringsgebied te concentreren, te stimuleren en te activeren.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 26 november 2020

Datum van bekendmaking: 1 december 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Lees er meer over in het reglement.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).