B: Toelagereglement palliatieve thuispatiënten

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement palliatieve thuispatiënten. Dit treedt in werking op 1 januari 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 januari 2020.