Reglement Kermissen - Foren en Circussen

De gemeente heeft een reglement betreffende kermissen, foren en circussen vastgesteldĀ 

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 27 oktober 2016

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2017