Reglement ambulante handel

De gemeente heeft een reglement ambulante handel vastgesteld. 

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 27 oktober 2016

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2017