Delegatiereglement - delegatie van bevoegdheden van gemeenteraad aan college

In het decreet lokaal bestuur worden een aantal bevoegdheden niet meer expliciet voorbehouden aan de gemeenteraad. Deze kunnen gedelegeerd worden aan het college, en in sommige gevallen ook verder aan de algemeen directeur. 

Om een vlotte werking na te streven voorzien wij een aantal delegaties vanuit de gemeenteraad aan het college. Deze worden verzameld in het delegatiereglement.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 27 februari 2020

Datum van bekendmaking: 3 maart 2020

datum van inwerkingtreding: 27 februari 2020

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 27 januari 2022

Datum van bekendmaking: 1 februari 2022

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2022

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 21 december 2023

Datum van bekendmaking: 28 december 2023

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2024

Het reglement vind je hier.