Reglement tot het gratis verkrijgen van huisvuilzakken

Het gemeentebestuur kan gratis huisvuilzakken afleveren aan gezinnen met jonge kinderen of aan inwoners die als gevolg van hun ziekte in aanmerking komen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 22 mei 2014

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2014

Het reglement vind je hier.