Reglement tot het gratis verkrijgen van huisvuilzakken

Het gemeentebestuur kan gratis huisvuilzakken afleveren aan gezinnen met jonge kinderen of aan inwoners die als gevolg van hun ziekte in aanmerking komen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 22 mei 2014

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2014

Het reglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).